Skip to content ↓

Wzory świadectwa i certyfikatu

  • Uwaga! Organizatorzy IFK są zobowiązani do wydawania potwierdzenia każdemu uczestnikowi kursu dokształcającego i szkolenia według powyższych wzorów. W przypadku konieczności umieszczenia na nich dodatkowego elementu należy przedłożyć w COK projekt nowego wzoru dokumentu celem zatwierdzenia go przez Prorektora ds. Kształcenia.

Stopka