Skip to content ↓

Wniosek i opis programu

  • IFK mogą być prowadzone w postaci kursu dokształcającego trwającego nie krócej niż 30 godzin zajęć lub szkolenia trwającego krócej niż 30 godzin zajęć. We wniosku należy wskazać  postać IFK i dołączyć do niego odpowiedni opis programu.

Stopka