Skip to content ↓

Obsługa systemu Heidenhain iTNC530

Organizator
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Katedra Systemów Wytwarzania

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon B-4, II p., pok. 205

Osoba do kontaktu
mgr inż. Danuta Piekarz-Flaga

tel.: 12 617 31 01
dflaga@agh.edu.pl

 

 

Koordynator IFK
dr inż. Rafał Kudelski

tel.: 12 617 30 97
kudelski@agh.edu.pl

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających umiejętność programowania w systemie Heidenhain. Zajęcia prowadzone są w grupach do 6 osób. Terminy uzgadniane są po konsultacji ze wszystkimi uczestnikami kursu. W ramach zaliczenia kursu uczestnicy samodzielnie generują dwa programy wg. zadanej dokumentacji rysunkowej i realizują je na obrabiarce. Absolwenci kursu otrzymują stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Opis programu IFK

1. Panel sterowania – przeznaczenie i obsługa (1h)
2. Podstawowe czynności obsługowe na obrabiarce (1h):

 • wybór trybu pracy,
 • operacje na plikach,
 • mocowanie i bazowanie detalu,
 • symulacja obróbki,
 • uruchamianie obróbki

3. Zarządzanie programami. Import programów z systemów CAM (1h)
4. Programowanie dialogowe na obrabiarce (3h)
Symulacja i weryfikacja programu sterującego. Wykorzystanie informacji z zakresu:

 • kartezjańskiego i biegunowego opisu konturu,
 • wyboru narzędzia i definiowania warunków obróbki,
 • programowania toru ruchu narzędzia,
 • korekcji i kompensacji narzędzia,
 • wzorców punktowych,
 • cykli obróbkowych,
 • SL-cykli,
 • translacji wymiarowych,
 • zasad użycia powtórzeń i podprogramów

5. Użycie pomiarowej sondy pomiarowej do określenia wymiarów oraz punktu bazowego półwyrobu (1h)
6. Zarządzanie narzędziami – definiowanie i uzbrajanie obrabiarki w nowe narzędzia. Pomiar wartości korekcyjnych narzędzia. Użycie sondy narzędziowej (1h)
7. Samodzielna obsługa systemu Heidenhain iTNC530 na obrabiarce (7h):

 • mocowanie i bazowanie detalu, pomiar i ustawienie przedmiotowego układu współrzędnych przy wykorzystaniu sondy pomiarowej,
 • wykonywanie detali na obrabiarce,
 • uzbrajanie magazynu narzędziowego, pomiar narzędzia przy pomocy sondy narzędziowej,
 • samodzielne wykonanie detalu wg zadanego rysunku.

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających umiejętność programowania w systemie Heidenhain. Zajęcia prowadzone są w grupach do 6 osób. Terminy uzgadniane są po konsultacji ze wszystkimi uczestnikami kursu.
W ramach zaliczenia kursu uczestnicy samodzielnie generują dwa programy wg zadanej dokumentacji rysunkowej i realizują je na obrabiarce. Absolwenci kursu otrzymują stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu.  

Stopka