Skip to content ↓

Wybrane problemy aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Organizator
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon C-4, pokój 416, 12

Osoba do kontaktu
mgr inż. Adrianna Flammer

tel.: 12 61733 23 
adudek@agh.edu.pl​​​​​​​

Koordynator IFK
dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. uczelni

tel.: 12 617 22 64
phanus@agh.edu.pl

 

Opis programu IFK

Celem szkolenia jest przybliżenie aktualnych zasad aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków, a w tym procedury ustalenia granic działek ewidencyjnych. Szkolenie przedstawia także wybrane problemy związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz z określaniem linii brzegowej wód płynących

Zakres tematyczny szkolenia: 

  • Omówienie wybranych definicji EGiB;
  • Atrybuty obiektów i podmiotów katastru;
  • Ustalanie granic ( Metody ustalania granic; Warunki dla wybranych metod);
  • Analiza i możliwości wykorzystania materiałów źródłowych (Źródła danych; Ocena dokładności danych);
  • Ustalanie granic działek w trybie ewidencyjnym (Określenie podmiotów ustalenia; Zawiadamianie podmiotów; Kolejność sposobów ustalania granic; Dokumentacja ustalenia granic);
  • Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – wybrane problemy;
  • Określanie linii brzegowej – wybrane problemy.

 

Forma prowadzenia zajęć:  Stacjonarnie lub w formie zdalnej

Zaliczenie szkolenia: Uczestnictwo oraz zaliczenie testu sprawdzającego 

Liczba uczestników:  min. 36, max. 55

Stopka