Skip to content ↓

Organizatorzy IFK

Inne Formy Kształcenia (IFK) mogą być prowadzone w postaci kursów dokształcających i szkoleń. Stanowią one inną niż studia wyższe i studia podyplomowe krótką formę kształcenia prowadzącą do osiągania efektów uczenia się lub podniesienia kwalifikacji zawodowych lub naukowych w systemie uczenia się przez całe życie.
Zachęcamy do tworzenia Innych Form Kształcenia!
 

Stopka