Skip to content ↓

Profesjonalny druk 3D

Organizator
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Katedra Systemów Wytwarzania

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon B-4, II p., pok. 205

Osoba do kontaktu
mgr inż. Danuta Piekarz-Flaga

tel.: 12 617 31 01
dflaga@agh.edu.pl

 

 

Koordynator IFK
dr inż. Piotr Dudek

tel.: 12 617 28 81
dudek@agh.edu.pl

Opis programu IFK

  • Podstawy technologii generacyjnych (2h),
  • Zastosowania metod szybkiego prototypowania: przemysłowe, medyczne, w architekturze, archeologii i muzealnictwie i inne (2h),
  • Technologie druku FDM, SLA, SLS, DLMS, LOM, PolyJet, 3D Printing itp. (8h),
  • Budowa drukarek FDM, materiały, przygotowywanie wydruku, czyszczenie i wykończenie wydruku (4h)
  • Kalibracja i serwis drukarki FDM (4h),
  • Darmowe oprogramowanie do szybkiego prototypowania (6h),
  • Przygotowanie wydruku metodą SLS (spiekania laserowego) (4h),
  • Oprogramowanie Magics RP i RP Tools (6h),
  • Kalibracja maszyny. Przygotowanie wydruku – przygotowanie i sprawdzanie maszyny (optyki, pirometru), przygotowywanie materiałów (proszku, granulatu) (2h),
  • Nadzorowanie procesu wydruku i prace serwisowe po wydruku (2h).

W ramach zaliczenia kursu uczestnicy samodzielnie przygotowują trzy obiekty do wydruku wg zadanej lub własnej dokumentacji rysunkowej.

Stopka