Skip to content ↓

Obróbka nachylona (3+2) w systemie Heidenhain

Organizator
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Katedra Systemów Wytwarzania

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon B-4, II p., pok. 205

Osoba do kontaktu
mgr inż. Danuta Piekarz-Flaga

tel.: 12 617 31 01
dflaga@agh.edu.pl

 

 

Koordynator IFK
dr inż. Rafał Kudelski

tel.: 12 617 30 97
kudelski@agh.edu.pl

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających umiejętność programowania w systemie Heidenhain. Zajęcia prowadzone są w grupach do 6 osób. Terminy uzgadniane są po konsultacji ze wszystkimi uczestnikami kursu. Po zaliczeniu kursu absolwenci otrzymują stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Opis programu IFK

1. Informacje podstawowe dotyczące nachylenia płaszczyzny obróbki. Kąty przestrzenne i osiowe (1 h),
2. Nachylenie płaszczyzny obróbki – funkcja 3D-ROT (1 h),
3. Nachylenie płaszczyzny obróbki za pomocą kątów przestrzennych – funkcje PLANE (13 h):

  • SPATIAL,
  • PROJECTED,
  • EULER,
  • VECTOR,
  • POINTS,
  • RELATIVE SPATIAL,
  • RESET

4. Symulacja graficzna (1 h),
5. Tabela PRESET (1 h),
6. Bezpieczne pozycjonowanie w obróbce 5-osiowej, struktury kinematyczne obrabiarek 5D i 6D (1 h),
7. Nachylenie płaszczyzny obróbki za pomocą kątów osiowych– Cykl 19, funkcja PLANE AXIAL (2 h)
8. Funkcje M – predefiniowane i własne (2 h),
9. Obróbka powierzchni bocznej cylindra – Cykle 27, 28, 29 oraz 39 (3 h),
10. 3-osiowa kompensacja narzędzia (2 h),
11. Sprawdzenie wiadomości z zakresu programowania 5D (3 h).

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających umiejętność programowania w systemie Heidenhain. Zajęcia prowadzone są w grupach do 6 osób. Terminy uzgadniane są po konsultacji ze wszystkimi uczestnikami kursu.
Po zaliczeniu kursu absolwenci otrzymują stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Stopka