Skip to content ↓

Rok zerowy - kursy dokształcające dla kandydatów na studia w AGH

Organizator
Centrum Rekrutacji

30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30

Osoba do kontaktu
mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec
Koordynator IFK
dr hab. Jerzy Stochel, profesor uczelni

tel.: 12 3617 31 73
stochel@agh.edu.pl

Kurs adresowany jest dla uczniów szkół średnich, podstawowych i zakwalifikowanych na I rok I stopnia studiów. Język wykładowy: polski, ukraiński.

Stopka