Skip to content ↓

Oferta komercyjna

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie organizuje Inne Formy Kształcenia (IFK) w postaci kursów dokształcających i szkoleń. Stanowią one inną niż studia wyższe i studia podyplomowe krótką formę kształcenia prowadzącą do osiągania efektów uczenia się lub podniesienia kwalifikacji zawodowych lub naukowych w systemie uczenia się przez całe życie.

Stopka