Skip to content ↓

Kalkulacja kosztów IFK

Kalkulację zatwierdzoną przez kierownika jednostki składa się wraz z wnioskiem o uruchomienie IFK, o ile przewidziana jest opłata za kształcenie.

Stopka