Skip to content ↓

Programowanie Sterowników PLC i Paneli HMI firmy Siemens - poziom 1

Organizator
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Katedra Automatyzacji Procesów

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon B-4, pok. 108.8 (II piętro)

Osoba do kontaktu
dr inż. Stanisław Flaga

tel.: 12 617 37 89
stanislaw.flaga@agh.edu.pl

Koordynator IFK
dr inż. Stanisław Flaga

tel.: 12 617 37 89
stanislaw.flaga@agh.edu.pl

Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć: 5.04.2024 r. - 17.05.2024 r.

Wysokość opłaty: 1500 zł/osobę, 1000 zł/ opłata dla studenta

  • Budowa sterowników PLC, struktura programu, obszary pamięci sterownika PLC i ich adresowanie, wprowadzenie do środowiska TIA – 2h.
  • Ćwiczenia z wykorzystania instrukcji podstawowych. Zasady budowania algorytmów programów sterujących z uwzględnieniem trybów pracy maszyny. Obsługa wejść i wyjść dwustanowych sterownika PLC - 7h.
  • Wykorzystanie bibliotek podstawowych i parametryzacja programów, podstawy symulacji pracy maszyny 7h.
  • Obsługa wejść i wyjść analogowych sterownika PLC. Uruchamianie oprogramowania PLC i HMI 6h.
  • Samodzielne wykonywania zadań końcowych - 2h.

Wymiar szkolenia wynosi 24 h.
W ramach zaliczenia szkolenia, uczestnicy samodzielnie wykonują program sterowania obsługujący wybrane tryby pracy maszyny.
Po ukończeniu i zaliczeniu szkolenia absolwenci otrzymują certyfikat AGH o ukończenia szkolenia u z wynikiem pozytywnym.  

Stopka