Skip to content ↓

QGIS dla pilotów BSL

Organizator
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon C-4, pokój 414, 314

Osoba do kontaktu
mgr Krzysztof Kozak

tel.: 12 617 22 74
kozak@agh.edu.pl

Koordynator IFK
dr inż. Stanisław Szombara

tel.: 12 617 23 05
szombara@agh.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane są przez organizatora w sposób ciągły.

Opis programu IFK

Program obejmuje przegląd podstawowych funkcjonalności programu QGIS w zakresie: zarządzania danymi przestrzennymi, analiz przestrzennych, obliczeń, wizualizacji danych, obsługi chmur punktów. W programie zamieszczono moduł poświęcony programowi mobilnemu QField.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Wprowadzenie, zapoznanie z programem QGIS.
 • Podstawowa obsługa QGIS, elementy składowe programu, ustawienia.
 • Formaty danych w QGIS, obsługa rastrów (np. geoTIFF), wektorów (np. SHP), danych tabelarycznych (np. CSV), usług sieciowych (np. WMS), układy współrzędnych.
 • Narzędzia wektoryzacji, tworzenie obiektów, dodawanie atrybutów.
 • Tworzenie map w zdefiniowanej skali, dodawanie podziałki, legendy i innych elementów, wydruk i eksport do PDF.
 • Różne rodzaje rastrów i ich obsługa: ortofotomapy, NMT, obsługa, przycinanie, łączenie, obliczanie objętości.
 • Zapoznanie z aplikacją Qfield, podstawy mobilnego GISu.
 • Trening edycji w terenie w aplikacji QFIeld, przeniesienie danych z terenu i ich opracowanie.
 • Podstawowe analizy przestrzenne, wtyczki w QGIS.
 • Symbolizacja danych, profesjonalny wygląd map.
 • Obliczenia w QGIS, obliczanie powierzchni, długości i innych parametrów.
 • Obsługa chmur punktów, wczytywanie, identyfikacja, tworzenie NMT z chmury Lidar.
   

Zaliczenie szkolenia:
Wykonanie praktycznych prac kontrolnych.

Stopka