Skip to content ↓

Programowanie i obsługa systemu Heidenhain iTNC530

Organizator
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Katedra Systemów Wytwarzania

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon B-4, II p., pok. 205

Osoba do kontaktu
mgr inż. Danuta Piekarz-Flaga

tel.: 12 617 31 01
dflaga@agh.edu.pl

 

 

Koordynator IFK
dr inż. Rafał Kudelski

tel.: 12 617 30 97
kudelski@agh.edu.pl

Oferta skierowana jest dla osób zainteresowanch zdobyciem umiejętności samodzielnego programowania o obsługi systemu sterowania Heidenhain. Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z obróbi skrawaniem. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć: 4.03.2024 r. - 24.05.2024 r.

Wysokość opłaty: 2000 zł na osobę (1200 zł dla studentów)

Opis programu IFK

Kurs tematycznie związany jest z obsługą i programowaniem frezarek CNC wyposażonych w układ sterowania Heidenhain. Uczestnictwo w kursie pozwala nabyć umiejętności do samodzielnego programowania frezarki CNC oraz obsługi maszyny, w tym bazowania przedmiotu obrabianego, pomiar narzędzi skrawających.

Plan:

  1. Filozofia systemu Heidenhain - informacje podstawowe, obsługa panelu sterowania, zarządzanie plikami, import programów z systemów CAM, tabela narzędzi, tryby pracy itp. (10h)
  2. Programowanie konturów systemie Heidenhain (5h)
  3. Programowanie za pomocą cykli obróbkowych w systemie Heidenhain (5h)
  4. Obsługa ystemu Heidenhain iTNC530 na obrabiarce (10h).

Stopka