Skip to content ↓

Układy hydrostatyczne maszyn i urządzeń

Organizator
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Katedra Automatyzacji Procesów

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon B-2, pok. 104/5 (I piętro)

Osoba do kontaktu
mgr Małgorzata Gacek

tel.: 12 617 30 62
mgacek@agh.edu.pl

 

Koordynator IFK
dr inż. Jerzy Stojek

tel.: 12 617 51 66
stojek@agh.edu.pl

 

Zgłoszenia przyjmowane są przez organizatora w sposób ciągły. W razie potrzeby będą uruchamiane dodatkowe terminy kursów.

Opis programu IFK

 1. Podział układów hydraulicznych i ogólny schemat układu hydrostatycznego (1 h).
 2. Układy jedno- i wielopompowe (1 h).
 3. Układy sterowane dławieniowo: schematy konstrukcyjne, analiza strat i sprawności układów (2 h).
 4. Układy sterowania objętościowego: schematy konstrukcyjne, analiza strat i sprawności układów (1 h).
 5. Przekładnie hydrostatyczne: działające w obiegu otwartym cieczy, działające w obiegu zamkniętym cieczy (1 h).
 6. Układy połączeń odbiorników hydrostatycznych: układy szeregowego połączenia odbiorników, układy równoległego połączenia odbiorników, układy szeregowo-równoległego połączenia odbiorników (1 h).
 7. Zasilacze hydrauliczne: zasilacze zespołowe i centralne, indywidualne stacje zasilające (1 h).
 8. Układy sterowania sekwencyjnego: układy sterowania sekwencyjnego od położenia, układy sterowania sekwencyjnego od ciśnienia (2 h).
 9. Układy synchronizacji ruchu siłowników, analiza układów i cechy eksploatacyjne (2 h).
 10. Układy hydrauliczne wykorzystujące technikę nabojową (1 h).
 11. Układy hydrauliki mobilnej: układy napędowe maszyn roboczych, hydrauliczne serwomechanizmy kierownicze (2 h).
 12. Serwomechanizmy maszyn: pełno hydrauliczne, elektrohydrauliczne (1 h).
 13. Układy hydrauliczne energooszczędne: układy Load Sensing OC, układy Load Sensing CC, układy LUDV, układy z odzyskiem energii (2 h).
 14. Zajęcia praktycznena stanowiskach laboratoryjnych: budowa podstawowych układów hydrostatycznych i sprawdzanie ich działania (8 h).
 15. Zajęcia praktyczne na stanowiskach laboratoryjnych: badanie i eksploatacja pomp wyporowych (2 h).
 16. Zajęcia praktyczne na stanowiskach laboratoryjnych: eksploatacja przekładni hydrostatycznych działających w obiegu otwartym i zamkniętym cieczy (2 h).

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 6 do 10 osób. Główny nacisk kursu położony jest na wykorzystanie przyswojonej wiedzy w zagadnieniach  praktycznych dotyczących napędu hydrostatycznego. W ramach zaliczenia kursu uczestnicy rozwiązują test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Absolwenci kursu otrzymują dyplom AGH ukończeniu kursu oraz certyfikat potwierdzający odbycie kursu na stanowiskach firmy Parker Hannifin w Laboratorium Napędu i Sterowania Hydraulicznego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie.

Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć rozłożonych równomiernie przez cały semestr (istnieje możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu zajęć po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym).

Stopka