Skip to content ↓

Regulamin organizacji IFK

Regulamin organizacji Inych Form Kształcenia (IFK) w AGH

ZARZĄDZENIE Nr 3/2023 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie Regulaminu organizacji innych form kształcenia w Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Stopka