Skip to content ↓

Modelowanie 3D z zastosowaniem pakietu SolidWorks

Organizator
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Katedra Systemów Wytwarzania

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon B-4, pok. 205 (II piętro)

Osoba do kontaktu
mgr inż. Danuta Piekarz-Flaga

tel.: 12 617 31 01
dflaga@agh.edu.pl

Koordynator IFK
dr inż. Paweł Hyla

tel.: 12 617 31 04
hyla@agh.edu.pl

Opis programu IFK

 1. Wprowadzenie do środowiska SolidWorks (2 h)
  a. Interfejs i układ jednostek
  b. Przystosowanie interfejsu do własnych potrzeb
  c. Przełączanie pomiędzy modułami
 2. Modelowanie bryłowe (4 h)
  a. Praca ze szkicami
  b. Tworzenie prostych modeli bryłowych
  c. Wydanie pracy domowej
 3. Zasady modelowania parametrycznego (2 h)
 4. Tworzenie trójwymiarowego modelu wybranego obiektu fizycznego (2 h)
 5. Tworzenie trójwymiarowego modelu na podstawie istniejącej dokumentacji technicznej 2D 2h
 6. Tworzenie dokumentacji technicznej 2D na podstawie trójwymiarowego modelu (2 h)
 7. Modelowanie hybrydowe (6 h)
  a. Narzędzia do modelowania powierzchniowego
  b. Modelowanie powierzchniowe
 8. Praca ze środowiskiem do złożeń (6 h)
  a. Organizacja procesu łączenia poszczególnych części w zespół
  b. Więzy i relacje
  c. Konfiguracja złożenia i prezentacja
 9. Content Center – praca z bibliotekami części (2 h)
 10. Tworzenie i używanie wbudowanych toolboxów (2 h)
  a. Otwory i gwinty

W ramach zaliczenia szkolenia każdy uczestnik samodzielnie opracuje trzy trójwymiarowe modele na podstawie otrzymanej dokumentacji technicznej. Po zrealizowaniu zadania modele zostaną umieszczone w ogólnodostępnym dla wszystkich uczestników kursu cyfrowym repozytorium zlokalizowanym na serwerze ftp. Po pobraniu wszystkich modeli każdy uczestnik kursu wykona kompletne złożenie mechanizmu.

Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć rozłożonych równomiernie przez cały semestr (istnieje możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu zajęć po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym).

Zajęcia w ramach kursu doszkalającego prowadzone są w grupach 10–15 osób wyłącznie dla osób o statusie studenta. Terminy zajęć uzgadniane są po konsultacji ze wszystkimi uczestnikami kursu. Absolwenci kursu otrzymują dyplom AGH ukończenia zaświadczający o ukończeniu kursu, zawierający szczegółową informacje o jego programie.

Stopka