Skip to content ↓

Kursy przygotowawcze z przedmiotów matematyka i fizyka

Organizator
Centrum Rekrutacji

30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30

Osoba do kontaktu
dr Katarzyna Czyżewska

tel.: 12 617 50 51
katarzyna.czyzewska@agh.edu.pl

Koordynator IFK
dr inż. Tomasz Pełech-Pilichowski

tel.: 12 3617 36 84
tomek@agh.edu.pl

Kurs adresowany jest do kandydatów na studia w AGH.

Stopka